Aannamebeleid vrijwilligers

Theaterschool Babzz hanteert onderstaand aannamebeleid voor haar vrijwilligers:

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze stichting gaat vervullen.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

  • Het kennismakingsgesprek, hier zullen de volgende punten besproken worden;
  • Indien van toepassing controle van diverse referenties.
  • Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag).
  • Bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels.
  • Uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels.
  • Evaluatiegesprek na 3 maanden.
  • Bij Theaterschool werken we met een vertrouwenspersoon. Ervaar je iets wat niet goed voelt dan kan je contact opnemen met Daniëlle via danielle@vipvoorelkaar.nl

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze stichting te ambiëren.

Theaterschool Babzz Schoorveken 10 5121 NL Rijen 0629044257 info@theaterschoolbabzz.nl www.theaterschoolbabzz.nl